Tobaksgen gör majs frosttålig

Forskare har genmodifierat majs så att det blir mer härdig mot frost. Den genförändrade majsen kan gå bra att odla områden som klimatmässigt ligger på marginalen för majsodling och där frostknäppar vår och höst är ett problem.

Genförändrad majs har vi hört talas om rätt mycket och då handlar det oftast om att majsen försetts med en bakteriegen som hjälper den att ta död på angripande fjärilslarver som vill äta på den eller med motståndskraft mot ett visst ogräsmedel.


Men nu kommer extra frosttålig majs - den har fått låna en gen av tobaksplantan, en gen som gör att majsen klarar två graders lägre temperatur än den annars skulle ha gjort.


Genen i fråga stimulerar produktionen av flera olika proteiner som gör en planta härdig mot prövningar som kyla och plötslig värme.


Forskare i USA och Mexico presenterar den här tåliga majsen i amerikanska vetenskapsakademins tidskrift (PNAS).