Konstverk undersöks med laser

Holländska forskare har utvecklat en ny metod för att studera färgpigment i målningar. En laserstråle som avfyras mot ett mikroskopiskt färgprov kan identifiera pigment från färglager som bara är en hundradels millimeter tjocka.


Det här ökar möjligheten att lära mer om hur målningar åldras, och kan i förlängningen bli till hjälp i arbetet med att bevara konstverk.


Tekniken med laser är ett komplement till redan existerande analysmetoder, och beskrivs i en doktorsavhandling från universitetet i Amsterdam.