Domstolsbeslut kan påverka tusentals genpatent

Ett domstolsbeslut i USA kan minska möjligheten för företag att ta patent på gener. Det är företaget Myriad Genetics två patent på bröstcancergener som har ogiltigförklarats av en federal domstol i USA. Domen kan få konsekvenser för de många tusen patent som idag finns på mänskliga gener.

– Beslutet idag är jättestort, det här är en jättegrej. De här två generna har varit prejudikat på området, de har varit modellen för hur spelplanen ska se ut för gener och patent, säger Håkan Olsson, professor i Onkologi vid Lunds Universitet.

Det var i mitten av 1990-talet som det amerikanska företaget Myriad genetics beviljades patent på generna BRCA1 och BRCA2. Personer som har vissa varianter av de här generna löper avsevärt högre risk än andra att drabbas av bröstcancer och därför har tester på generna blivit viktiga inom cancervården. Men som patentinnehavare har Myriad Genetics haft ensamrätt på att tillverka testerna.

Förespråkarna menar att rätten att ta patent och tjäna pengar på sina resultat krävs för att forskningen ska gå framåt. Motståndarna anser tvärtom att patent hindrar det fria flödet av information och leder till monopolsituationer med dyrare tester och läkemedel som följd.

I normalfall kan man inte ta patent på saker som förekommer naturligt, som till exempel en gen. Men läkemedelsföretag har kunnat komma runt den regeln genom att patentera gener som isolerats i ett laboratorium snarare än generna som de förekommer i en kropp.

Om domen står kvar stoppas den möjligheten, och Myraid genetics patent upphävs. Domen kan påverka 40 000 patent på gener, säger Håkan Olsson.

– Det kommer att fortsätta en kamp här för inte bara Myriad genetics utan andra företag som har andra patent på genområdet. Tjugo procent av alla gener är patenterade, och konsekvenserna och reaktionerna kommer att bli stora, säger han.

Karin Gyllenklev
karin.gyllenklev@sr.se

Tidigare publicerat på samma ämne: