Ny typ av materia observerad

Atomfysiker vid det amerikanska JILA-laboratoriet säger sig för första gången ha lyckats framställa ett så kallat ”fermionkondensat”. Under extrem kyla har man lyckats para ihop en typ av atomer som vanligtvis vägrar att existera i samma tillstånd.

Det är genom att kyla ner en gas till extremt låga temperaturer som de amerikanska forskarna för första gången lyckats observera ett fermionkondensat – en ny typ av materia där man lyckats para ihop en sorts atomer, ”fermioner”, som vanligtvis inte kan existera i samma tillstånd.

Det här bygger på samma princip som när man parar ihop elektroner och bildar supraledare - alltså material som kan leda ström utan motstånd. Fermionkondensatet kan sägas vara en vidareutveckling av ”Bose-Einsten kondensatet” som belönades med Nobelpriset i fysik 2001.