Steriliseringar kan bli billigare

Majoriteten av alla svenskar som steriliserar sig är kvinnor, trots att det både är säkrare, billigare och enklare att sterilisera män. 55 miljoner tror Ulrik Kvist, som är expert på området, att Sverige skulle spara om fördelningen blev jämnare.

 


I mitten av sjuttiotalet, 1976, blev det enligt lag tillåtet att sterilisera sig i Sverige. Då var det ungefär lika många män som kvinnor som steriliserade sig. Ulrik Kvist är androlog och fortplantningsexpert på Karolinska Universitetssjukhuset, och han tror att den aktuella jämställdhetsdebatten på 70-talet påverkade fler män att sterilisera sig.


 


De senaste tio åren har skillnaden mellan vilka som steriliserar sig ökat och idag utförs så många som 8 av tio steriliseringar på kvinnor.


Att sterilisera kvinnor innebär ett större kirurgiskt ingrepp, än att sterilisera män, eftersom man måste öppna buken. Dessutom är det mycket dyrare. Under den senaste tjugoårsperioden har de kvinnliga steriliseringarna kostat samhället 2,2 miljarder kronor. Och enligt Ulrik Kvist skulle den totala steriliseringskostnaden, för både män och kvinnor, kostnaden kunna hållas nere med 50 miljoner per år om fördelningen mellan könen var jämnare.


- Jag tror att intressenterna, som socialstyrelsen, RFSU, Folkhälsoinstitut, Andrologi och Urologi kan samverka och hitta en samverkansprogram kring detta, så att man gör steriliseringar tillgängliga för män. Det är en naturlig del av familjeplaneringen att även män funderar kring detta.