En fyrbening hittad i Europa

 


Ett spännande fynd av en Tetrapod, eller en fyrbening har konstaterats på den Europeiska kontinenten. Och en svensk, Per Ahlberg, är en av forskarna i gruppen som har upptäckt det forntida djuret.

 


För ungefär 365 miljoner år sedan sprang en Tetrapod omkring på den europeiska kontinenten. Idag är en del av det ett fossil på ett museum i Belgien.


Fossilet är en bit av en underkäke, och hittades redan på 1800-talet, men då trodde man att det var ett käkben av en fisk. Idag har Per Ahlbergs grupp visat att det är annorlunda.


Tidigare har man hittat den här typen av Tetrapoder både på Grönland och Australien, men man har inte trott att det även skulle finnas i Europa. Utbredningen av dessa Tetrapoder avslöjar bland annat hur nära de olika kontinenterna låg varandra för 365 miljoner år sedan, och är därför mycket intressant.


Anledningen till att man under 1800-talet och fram tills idag har trott att det bara var en underkäke från en fisk, beror på att man då behövde minst ett helt skallben, för att kunna artbestämma fossilet. Idag har man mycket bättre verktyg och instrument, och därför har man skaffat sig bättre och mer detaljerade kunskaper om anatomin hos Tetrapoderna. Och det är därför man bara behöver en liten bit av en underkäke för att veta vilket slags djur det en gång var, säger evolutionsprofessor Per Ahlberg, på Uppsala Universitet.


- Jag menar, det är ungefär som om man hittade en navkapsel av en Volvo på gatan. Om man vet något om bilar kunde man ju gissa sig till hela bilen – ungefär årgång och absolut märke – bara på grund av navkapselns utseende. Men om man aldrig hade sett en bil tidigare, och bara fick navkapseln i handen, kunde man ju inte göra någonting med den, säger Per Ahlberg.