Röntgenstrålning ger cancer

 


I dagens nummer av den vetenskapliga tidskriften The Lancet, skriver två Brittiska forskare att de röntgenstrålningar som används i medicinska undersökningar kan öka risken för cancer.


I 14 länder har man jämfört cancer som kan kopplas till röntgenstrålning, och Japan, som är det land som gör flest röntgenundersökningar, visar sig också vara det land där flest cancerfall kan kopplas till röntgenstrålning, drygt 3 procent.


Sverige ligger i det lägre mittenskiktet, och forskarna räknar med att knappt en procent av alla 45 000 cancerfall i Sverige kan vara orsakade av en eller flera röntgenundersökningar.