Jubilerande kungapalats

Stockholms slott i sin nuvarande skepnad fyller 250 år. 1754 flyttade kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika in i det 608 rum stora palatset som än idag dominerar stadslandskapet kring Strömmen. I Vetandets värld besöks några av slottets kända och okända rum.

Ännu mot mitten av 1800-talet var Stockholm slott rikets absoluta maktcentrum och där sammanträdde riksdagen, där avkunnades Högsta Domstolens domar och där möttes Svenska Akademien. Men allt eftersom kungens makt blev mindre minskades också slottets betydelse för rikets styrelse. En utveckling som avslutades i och med det sista av kungen ledda regeringssammanträdet avhölls i Konseljsalen 1974.


År 1697 brann den gamla kungaborgen Tre Kronor. Under ledning av arkitekten Nikodemus Tessin d.y. ritades genast ett nytt väldigt kungapalats i romersk barockstil. Men det tog mer än 57 år innan kungafamiljen kunde flytta in i det nya Kungliga slottet. En orsak var att byggnadsarbetena låg nere i ungefär 20 år eftersom Karl XII:es krig slukade så mycket pengar.


Slottet inleder sitt 250-årsjubileum nu på lördag den 7 februari med ett stort föreläsnings- och visningsprogram på temat ”Slottet som historisk scen”.


I programmet medverkar bland andra överintendent Bo Vahlne som just nu skriver på det första stora bokverket om Kungliga slottet på mer än 60 år.


Redaktör för Vetandets Värld är Mats Carlsson Lénárt