Ingen borr hos tandläkaren-ett program om tandvårdsforskning

Det kommer att bli allt vanligare att tandläkaren i stället för att laga våra tänder kommer att ägna sig åt att ge råd om vad vi skall göra för att undvika hål. Och skulle man trots allt få hål så är det inte alls säkert att tandläkaren behöver ta fram borren för att laga det.

I ett cariogram kan tandläkaren se hur stor risk en patient löper att få karies, eller hål i tanden som vanligtvis säger. Cariogrammet får man fram genom att mata in olika uppgifter om t ex vad man äter, hur ofta man använder fluor i någon form och vilka bakterier man har munnen. Uppgifter vägs samman i ett dataprogram och resultatet bli en riskanalys där man se hur stor risk man har att få hål i tänderna och vilka faktorer som är de som spelar störst roll i den risken. Och med hjälp av cariogrammet kan sedan tandläkaren ge råd om hur man skall göra för att minska risken för karies.


Skulle man trots allt få hål i tänderna så är det inte säkert att man behöver borra i tanden. Flera års forskning har resulterat i en rad olika sätt att komma åt kariesen utan att behöva borra. Och behövs det ändå borras så borrar tandläkaren numera väldigt lite i tanden. Tandläkarna strävar nämligen i dag mot att behålla så mycket som möjligt av tanden när man lagar ett hål.


I programmet medverkar Dan Eriksson, Douglas Bratthall och Lars Matsson forskare vid tandvårdhögskolan i Malmö.


Redaktör är Håkan Svensson.