Veckomagasin 2004-02-01

Om växter som minröjare, insekter inom kriminaltekniken, och om de ryska jätteskogarna är ett hot mot svensk skogsnäring.


Dessutom en lyssnarfråga om varför det ibland ekar i våra mobiltelefoner.

Växter mot minor


Den lilla växten backtrav ser ut att kunna bli minröjarnas hjälpreda i att detektera gömda landminor. Karsten Mayer chefsforskare på danska företaget Aresa intervjuas om danska forakres arbete med att utveckla en variant av backtrav som lyser röd när den växer intill en landmina.


11-åringar bygger robotar


Barns intresse för teknik ska väckas i nytt projekt lett av Teknikföretagen. Teknikspanarna kallas det och vi besöker Tungelstaskolan där klass fem bygger städrobotar.


 


Glada astronomer


Nya bredbandslösningar gör det möjligt med sammankopplade radioteleskop för att kunna spana längre ut i världsrymden. Onsala observatoriet bland de första i världen att prova de nya förbindelserna. Vi pratar med en nöjd Mikael Olberg, astronom på Onsala.


Nyhetssammanfattning


WHO har tagit fram en vaccinprototyp som kanske skulle kunna användas för att massproducera ett vaccin mot fågelsinfluensa. Men prototypen är ännu inte testad på männiksor och fortfarande vet man inte om den ger skydd mot just den typ av fågeslinfluensa som sprider sig i Asien just nu.


Svenska Crafoordpristet - det som brukar kallas det alternativa Nobelpriset - gick i år till amerikanerna Eugen Butcher och Timmothy Springer som får det för sina upptäckter kring hur vita blodkroppar förflyttar sig i oss - alltså hur hur det går till när våra kroppar skyddar sig mot infektioner och inflammationer.


Amerikanska rymdstrelsen NASA lyckades förra helgen sätta ner yttreligare en landare på Mars och dessutom återupprätta kontakten med den första landaren som varit tyst i flera dagar. Samtidigt oroas man för att båda sonderna kan ha ett datorfel som kan ställa till problem.


Svenska Sjöfartshögskolan planerar, i samarbete med fler stora rederier, att bygga ny sorts pasagerarfärja, som inte ska kunna kapsejsa och sjunka lika snabbt snabbt som till exempel lastfartyget utanför Norge gjorde.


Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har med hjälp av PET-kamera tagit den första bilden någonsin på en alzheimersjuk hjärna - nu publiceras den. Ett framsteg som kan öppna upp för bättre möjligheter att upptäcka sjukdomen tidigt hos de som drabbas av den.


Flugor och larver i lagens tjänst


Det går att använda sig av insekter för att ta reda på när en person blivit mördad. Det har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet visat. Dom har helt enkelt samlat in ägg, larver och flugor från döda kroppar som obducerats vid rättsmedicinska enheten i Uppsala. Genom att analysera vilket utvecklingsstadium insekterna var kunde man ganska exakt avgöra när personen hade avlidit. I USA och andra delar av världen används den här metoden rutinmässigt vid mordutredningar, men i Sverige är det ovanligt. Anders Lindström som forskat på det här tror rättsentomologi, som det kallas, skulle kunna användas även inom andra områden. Till exempel när man utreder vanvård inom äldrevården.


Veckans webbplats


Vi tipsar om två webplatser - nämligen www.hubblesite.org och www.prairiehome.org


Ryska skogen - hot eller möjlighet?


Vad händer den dagen då den ryska skogen blir den grundbult i ekonomin som den har förutsättningar för? Och hur påverkar den svensk skogsnäring? Semiinariet vid Skogs- och Lantbruksakademin ställde frågorna, och ryska och svenska skogsekonomer svarade - problemet idag är att absolut ingen har, eller tar ansvar för den ännu så länge statsägda ryska skogen, och den illegala skövlingen är omfattande. Men även gammal vanskött skogsmark går att återplantera. Och vadå Sverige säger europeiska ekonomer - idag är det inte länder som drabbas utan företag och investerare. Om Sverige satsar på Ryssland så finns chans till utdelning, annars inte. Intervjuade var Anatolij Petrov, rektor för utbilndningsenheten för ryska skogsekonomer i Moskva, professor MArie-Charlotte Nilsson, skogsekolog i Umeå samt professor Sten Nilsson, Rysslandskännare och ekonom vid IIASA i Österrike.


Svar på förra veckans fråga: HA-oljor. Vinnare: Tibor Karfunkel i Kållered. Veckans fråga: Vilket EU-land har inte skrivit på Ottawa-konventionen om att inte tillverka eller använda landminor?


Lyssnarfrågan


Varför ekar vår egen röst ibland i mobiltelefonerna, undrar Ola i Hallstavik. Svaret levereras av Niclas Medman på Ericsson Mobila System i Kista.


Bokrecension


Recension av boken Krakatoa (eng. stavning), the day the world exploded. Författare Simon Winchester. Penguin Books. Brita Kohlström, SR-medarbetare.


Rättelse


I tipset om Antarktissymposiet på Kungl Vetenskapsakademin i Stockholm sa vi fel dag. Det äger rum onsdagen den 4 februari kl 13.