Svensk bröstcancerstudie stoppas

Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har beslutat att stoppa en studie kring hur östrogenbehandling på bröstcancersjuka kvinnor påverkar risken för canceråterfall. För många av kvinnorna visade sig få canceråterfall av behandlingen, uppger Svenska dagbladet.

Det handlar om den så kallade ”Habits-studien” där man sen 6 år tillbaka undersökt riskerna med att ge östrogenbehandling till kvinnor som drabbats av bröstcancer. Hormonet ges för att lindra de klimakteriebesvär som många av de här kvinnorna får – och som förvärras av cancerbehandlingen.

Det var i julas som forskarna på onkologiskt centrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, av etiska skäl beslutade av avbryta studien som dittills omfattat 434 kvinnor - alla under behandling för bröstcancer.

I studien fick hälften av de cancersjuka kvinnorna behandling med östrogenpreparat, medan andra halvan inte fick det. En utvärdering har nu visat att hela 27 kvinnor i den östrogenbehandlade gruppen fått återfall i cancer, mot bara 7 återfall i den obehandlade gruppen. Tillräckligt stor skillnad för att avbryta östrogenbehandlingen, uppgav de ansvariga forskarna till svenska dagbladet.’

Frågan om hur östrogen påverkar risken för canceråterfall är kontroversiell. Det finns studier som, tvärtemot vad den aktuella studien visar, tyder på att östrogen snarare skulle skydda mot nya tumörer.