Universums djupaste ton

Amerikanska astronomer har lyckats snappa vad som bör vara universums djupaste ton. Tonen som kommer från ett galaxkluster i stjärnbilden Perseus - 250 miljoner ljusår från jorden - är ett rekordlågt B, med en våglängd på 10 miljoner ljusår. Det är alltså en ton som ligger 55 oktaver under en av de lägsta toner det mänskliga örat kan uppfatta. Den tonen har en våglängd på dryga 5 meter att jämföra med rymdtonens på 10 miljoner ljusår.


(Källa: New York times nätupplaga)