Matlagningsknep kan motverka a-vitaminbrist

Brist på A-vitamin orsakar årligen blindhet och nedsättningar i immunförsvaret hos 100 000-tals människor i världens låginkomstländer. En situation som delvis skulle kunna avhjälpas genom att maten man har tillgång till lagas till på ett lite annorlunda sätt, det visar ny forskning från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

För dåligt tillskott på a-vitamin är ett vanligt hälsoproblem i många av världens utvecklingsländer. Något som hos framför allt gravida kvinnor och små bar kan leda både till nedsatt immunförsvar och i hos barnen till total blindhet.

Ofta är problemet inte att den kost man äter innehåller för lite a-vitamin, utan att man av olika anledningar inte kan tillgodogöra sig de vitamin som finns i de grönsaker och andra vegetabilier som man äter.

I en nypublicerad avhandling från avdelningen från institutionen för kemi och biovetenskap på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, visar Ellen Hedrén att folk i de här områdena skulle kunna få i sig betydligt mer av det a-vitamin som finns i den tillgängliga kosten om grönsakerna vid tillagningen kokades i lite solrosolja. Oljan gör enligt göteborgsforkaren att betydligt mer av det betakarboten som finns i vegetabilierna frigörs och övergår till vitamin A.