Snabbare mögeljakt i sjuka hus

Mögelsvamparnas genetiska fingeravtryck kommer nu till hjälp när modern DNA-analys ska göra det snabbare att avslöja om det finns mögelskador i våra bostäder.

–Fördelen är att metoden är både snabb och noggrann, säger Janne Lager, mikrobiolog vid företaget Pegasus lab i Uppsala som nu börjat använda sig av modern DNA-teknik i jakten på möglet.


Till skillnad från den gamla metoden, då man odlade fram mögelsporerna i laboratoriet, är den nya metoden alltså snabbare. Istället för att vänta fjorton dagar behöver man bara vänta ett dygn på svaret om fastigheten är angripen av mögel.


Det börjar med att man samlar in luft, damm och byggmaterial från det misstänkta huset. Med hjälp av den nya DNA-tekniken kan man sedan på laboratoriet identifiera vilka mögelsporer som finns.


Till sin hjälp har man tillgång till olika kända DNA-snuttar, som är specifika för olika mögelsvampar. Finns en speciell mögelsort så nosar DNA-snutten helt enkelt upp den och krokar fast i den. På så sätt kan dom olika mögelsorterna identifieras.