Två nya grundämnen kom och försvann

Två nya - supertunga grundämen har tillverkats av ryska och amerikanska forskare. Det är några få atomer av grundämnena med numren 113 och 115 som under några korta bråkdelar av en sekund existerat innan de sönderfallit i mindre beståndsdelar.

De naturligt förekommande grundämnena här på jorden är 92 till antalet. För att tillverka de andra, supertunga grundämnena som dessa två behövs tung acceleratorutrustning, som bara finns på några få ställen.


Eftersom det har varit en del bråk kring de senaste årens upptäckter av den här sortens supertunga grundämnen, så lär det dröja innan dom här nya införlivas i den oficiella tabellen över grundämnen - det så kallade periodiska systemet. Först måste resultaten upprepas av andra laboratorier.