Syre och kol i planetatmosfär långt utanför solsystemet

Rymdteleskopet Hubble har för första gången upptäckt syre och kol i atmosfären kring en planet som finns utanför vårt eget solsystem.

Planeten i fråga - den kallas för Osiris av forskarna och ligger 150 ljusår från jorden- hör inte till dem som misstänks härbärgera liv. Det är en het gasjätte som ligger väldigt nära sin stjärna. Men de här fynden skulle på sikt kunna göra det möjligt att hitta en planet med en atmosfär som möjliggör liv.