Västsvensk bröstcancergen spårad till 500-talet

En genmutation som leder till ökad risk för bröstcancer, och som är vanlig i Västsverige, har spårats så långt tillbaka som till 500-talet. Genetikerna har tagit hjälp av matematiker från Chalmers för att räkna ut olika sannolikhetskalkyler för hur långt tillbaka mutationen kan spåras.

– Studien är väldigt viktig för de kvinnor som drabbas. I de här familjerna är det så att hälften av kvinnorna drabbas av bröst- eller äggstockscancer. Då är det viktigt att visa att just på västkusten går det att hitta mutationen i alla familjerna, det är nästa alltid samma mutation, säger Annika Lindblom, professor i medicinsk genetik vid Karolinska Institutet.


Varför är en sådan här kartläggning viktig?


– Ja, det viktigaste är att man då kan erbjuda prevention, så att man kan skydda sig mot den sjukdom man har ökad risk för.


Det är ovanligt att man lyckas spåra en genförändring så långt tillbaka i tiden, och att befolkningen som bär på den fortsatt att leva såpass koncentrerat i samma område, alltså Västsverige i det här fallet. Forskare vid Sahlgrenska Akademin som ligger bakom studien.