Biologisk koppling mellan kreativitet och schizofreni

Att kreativitet och psykisk sjukdom hänger ihop är en gammal sanning - redan Aristoteles lär ha sagt "inget geni utan ett visst mått av galenskap". Nu har forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm hittat en biologisk koppling mellan kreativitet och schizofreni.

– Vi var intresserade av att se ifall vi kunde hitta en tänkbar förklaring till det här sambandet. Och det vi tittade på var en speciell signalsubstans. Det är ju så att när nervceller kommunicerar med varandra så använder de signalsubstanser. Och en sån som man vet är viktig för schizofreni heter dopamin, säger Fredrik Ullén, en av forskarna bakom den nya rapporten från Karolinska Institutet i Stockholm.

Schizofrenpatineter saknar bland annat en mängd celler som reagerar på signalsubstansen dopamin i en viktig del av hjärna, thalamus. Det är i thalamus sinnesintrycken sorteras. Forskarna bakom den aktuella studien undersökte hur det ser ut i hjärnan på helt friska, men mycket kreativa individer. Och de fann ett samband.

– Det man fann i den här studien var att hos friska högkeativa individer så har man lägre nivåer av en recptor för dopamin i thalamus, det vill säga man har ett mönster som lite liknar det vi ser för schizofrena, säger Fredrik Ullén.

Kanske är det så, resonerar forskarna, att hjärnan hos såväl schizofrena som extremt kreativa människor är dålig på att sortera bort sinnesintryck, på grund av bristen på dopaminreceptorer i thalamus. Hos den kreativa leder det till idérikedom men hos den svårt psykiskt sjuka till förvirring. Även bipolär sjukdom kan kopplas på ett liknande sätt till kreativitet.

Det här skulle också ge en möjlig evolutionär förklaring till psykisk sjukdom. Att de gener som ligger bakom schizofreni och bipolär sjukdom inte försvunnit under evolutionen kan bero på att de också för med sig den positiva egenskapen kreativitet.

– Vi tänker gärna på psykiska sjukdomar som något som bara är negativt och så är det förstås för dem som drabbas. Men här ser vi att vissa egenskaper som psykiskt sjuka har delas av högkreativa och vissa gener som kan leda till psykisk sjukdom kan vara bra i vissa sammanhang.

Referens: "Thinking Outside a Less Intact Box: Thalamic Dopamine D2 Receptor Densities Are Negatively Related to Psychometric Creativity in Healthy Individuals", Örjan de Manzano, Simon Cervenka, Anke Karabanov, Lars Farde & Fredrik Ullén, PLoS ONE, online 17 May 2010.