Ny teknik utvecklas för barn med hjärtproblem

Ny teknik håller nu på att utvecklas för små barn med problem med hjärtrytmrubbningar och risk för hjärtstopp. 

Det handlar om defibrilatorer som ger elchocker, men där man slipper operera in sladdar direkt i hjärtats blodådror som måste bytas ut när barnet växer.

Istället skulle man kunna låta elektroderna löpa längs med bröstbenet och ha en defibrialtor i vänster armhåla. Det här skulle också leda till mindre risk för infektioner när man slipper gå in direkt i hjärtat.

Hjärtprofessor Lennart Bergfeldt vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg ser positivt på utvecklingen, men menar också att det finns tydliga nackdelar. Orsaken är att de här nya typerna av defibrilatorer kan ge elchocker vid fel typ av rubbningar, och inte modellera hjärtrusningar på samma sätt som nu.

Elchockerna beskrivs av vuxna som att få en hästspark i bröstet, något som inte kan vara så trevligt för små barn:

- Nä, dessutom kan man inte förklara för barnet vilken nytta den här chocken gör. Å andra sidan är risken för obehag även stor även vid detandra systemet. Men fördelarna med att man inte behöver gå in i blodådrorna kan överväga, säger Lennart Bergfeldt.

Än så länge har inte den här nya tekniken testats på individer, utan man har bara visat att principen tekniskt kan fungera. Det behövs tre gånger så mycket energi som i dagens försök, för att det också ska kunna användas.