Fiskdöd för miljoner år sedan

Nu har forskare kartlagt tydligt vilka fiskarter som dog ut och vilka som överlevde för 360 miljoner år sedan.

Det är på den tiden som  fiskar dominerade haven under perioden Devon för 360 miljoner år sedan. Då var det något helt annat än dagens fiskar. Det fanns placodermer eller pansarhajar som de också kan kallas. Tex dunkleosteus, som hade käkar som plåtsaxar och framkroppen täckt av benpansar.

Det fanns också mängder av kvastfeningar. Några av dem hade redan kravlat sig upp på land och givit upphov till de första landlevande ryggradsdjuren.

Men så inträffade någon form av katastrof som ledde till att en tredjedel av alla arter av ryggradsdjur försvann. Placodermerna, alltså pansarhajarna, försvann för gott. Kvastfeningarna kom aldrig riktigt igen. Det här skriver amerikanska forskare i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift.

I stället fick så kallade strålfeniga fiskar, som dem vi är vana att se idag, mer utrymme och har sen dess tagit över helt i hav och sjöar.

Vad det var som orsakade den här enorma artutrotningen, som en av fem kända liknande episoder, det är ännu okänt.

Det nya i studien är framför allt den noggranna genomgången av vilka arter som överlevde respektive försvann vid denna stora utrotning som kallas Hangenberg-utrotningen. 

(PNAS)