Nio av tio fall av TBC skulle kunna undvikas

Nio av tio fall av tuberkulos skulle kunna hindras med bättre diagnos och behandling. Den slutsatsen dras i en forskningsgenomgång som publiceras i tidskriften Lancet idag.

Tuberkulos dödar 1.8 miljoner människor om året. Mest spridd är sjukdomen i Ryssland och i Asien och Afrika. I de delarna av världen får nästan nästan hälften av de TBC-sjuka ingen behandling alls.

Av dem som drabbas av både TBC och Aids – som underlättar TBC-spridning - får de flesta aldrig ens diagnos.

En orsak är enligt studien att TBC inte lyckas samla lika mycket pengar som andra sjukdomar.