Malaria på tillbakagång trots klimatförändring

En varning som vi hört många gånger är att tropiska sjukdomar riskerar spridas till nya områden i en allt varmare värld. Men enligt en ny studie som publiceras i tidksriften Nature idag blir kopplingen mellan utbredningen av malaria och jordens klimat allt svagare.

- Generellt har vi sett att malaria har minskat i världen sedan andra världskriget och det hör ihop med att vi haft bättre hälsovård. Malarias utbredning beror främst på den ekonomiska situationen och man har råd att behandla sig, säger Elisabet Lindgren, expert på klimatförändring och hälsa vid Karolinska Institutet.

Forskarna bakom den nya studien har för första gången i detalj kombinerat data över sjukdomen malarias utbredning sedan år 1900, med mätningar av de lokala temperaturerna under samma period. Och det visar sig att temperaturökningar inte fört med sig att malaria etablerat sig i nya områden. Tvärt om.

Att sjukdomen malaria gått tillbaka trots att jordens temperatur stigit det senaste århundradet beror helt enkelt på att vi blivit bättre på att behandla sjukdomen, även om malariamyggan etablerar sig högre upp i bergen och längre norrut.

- När det gäller malariamyggor så måste det finnas malariaparasit i området för att det ska vara risk för malaria. Och den kan bara leva i människa och i malariamyggan, säger Elisabet Lindgren.

Det som gör sjukdomen malaria speciell är att malariaparasiten inte kan föröka sig i någon annan djurart än människan. Den kan alltså inte etablera sig ute i naturen och det går att behandla människor som insjuknar så att sjukdomen aldrig hinner etablera sig i ett nytt område.

Andra sjukdomar kan dock hitta nya utbredningsområden till följd av klimatförändringen eftersom de inte som malaria kan behandlas bort, enligt  Elisabet Lindgren.

- När det gäller en annan sjukdom som man är orolig för i Europa, denguefeber, det är ett virus som sprids med mygga och som nu har fått spridning av i Italien, så finns det ingen behandling och ingen vaccin. Spridningen av en sådan sjukdom går alltså inte att hindra genom attbehandla folk. Samma sak med fästingar, där har vi smittan i djur ute i nature både när det gäller TBE och borrelia, så där är det svårare att få bort smittan i naturen.