Bra chef leder till mindre sjukfrånvaro

En bra chef ger bättre hälsa och mindre sjukfrånvaro på arbetsplatsen, enligt en undersökning från Mälardalens högskola. Fler än 10 000 anställda inom vård och omsorg i 60 kommuner deltog.

Deltagarna är en av de mest omfattande som gjorts på ämnet i Sverige, enligt Mälardalens högskola. Deltagarna svarade på en enkät om sin arbetssituation och sina chefer.

En av slutsatserna är att chefen spelar en avgörande roll för hur vi mår.  Kommuner som bedömdes ha ett utvecklingsinriktat ledarskap hade också ett bra socialt klimat och bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro bland personalen.