Grodor kommunicerar genom skakande växter

Den rödögda trädgrodan får träden att skaka för att skrämma sina rivaler. Forskare har länge anat att grodor använder sig av vibrationssignaler för att kommunicera, men nu har det för första gången visats i en studie.

Signalerna uppstår när grodan skakar hela sin kropp. För att efterlikna grodans beteende använde sig forskarna av en en maskin som skakade träd och en robotgroda. Forskarna testade vilken effekt vibrationerna hade när en groda kunde se robotgrodan, och när den inte kunde se den. Det visade sig att grodan reagerade på skaksignalerna även om den inte kunde se den robotgrodan.

Forskarna menar att vibrationerna fungerar som ett komplement i grodornas kommunikation och att skakningarna bland annat ger information om status, storlek och hur pass aggressiv en groda är. De säger också att trädgrodans sätt att kommunicera via vibrationer troligtvis används på liknande sätt av andra trädlevande djur, som till exempel ödlor, fåglar och en del apor.

Referens:
Caldwell et al. Vibrational Signaling in the Agonistic Interactions of Red-Eyed Treefrogs, Current Biology (2010), doi:10.1016/j.cub.2010.03.069