Saltare Östersjö med varmare klimat

Ett varmare klimat kan göra att östersjön blir saltare, tvärtemot vad man tidigare trott. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet baserad på klimatdata från de senaste 500 åren.

Anledningen är att tillförseln av sött flodvatten till Östersjön kommer minska totalt sett och att ett varmare klimat ger mer nederbörd. Ett saltare hav har konsekvenser för hela östersjöns ekosystem. Medan arter som sill och torsk gynnas kommer arter som trivs i sötare vatten, som till exempel gädda och aborre, att missgynnas.