10 stora oljeutsläpp genom tiderna

1976, Nantucket Island, Massachusetts
Den 15 december 1976 gick fartyget Argo Merchant på grund sydöst om Nantucket Island, Massachusetts, USA. Sex dagar senare bröts fartyget isär och släppte ut hela sin last på 29 miljoner liter olja.

1978, Storbritannien och Frankrike
Supertankern Amaco Cadiz gick på grund utanför Storbritanniens kust, vid storm den 16 mars 1978. Fartygets hela last på drygt 260 miljoner liter olja släpptes ut i havet, vilket drabbade både den brittiska och franska kusten hårt.

1979, Mexico
Provborrningsplattformen Ixtoc I sprängdes den 3 juni 1979, i Bay of Campeche, Mexico. När man väl fick kontroll på oljekällan i mars 1980, hade drygt 529 miljoner liter olja släppts ut i Bay of Campeche. Detta utsläpp räknas ännu som det andra största oljeutsläppet genom tiderna.

1979, Mexikanska golfen
Den 1 november 1979 kolliderade tankfartyget Burmah Agate med fraktfartyget Mimosa sydöst om Galveston Entrance i Mexikanska golfen. Kollisionen föranledde att Burmah Agate exploderade och började brinna och sedan brann till den 8 januari 1980. Uppskattningsvis 9,8 miljoner liter olja släpptes ut i miljön och ytterligare drygt 29 miljoner liter brann upp.

1989, Alaska
Den 24 mars 1989 gick oljetankern Exxon Valdez på grund på Bligh Reef i Prince William Sound, Alaska. Tankern gick utanför farleden för att undvika is och utsläppet från den blev drygt 40 miljoner liter, av totalt cirka 200 miljoner liter olja.

1990, New Jersey
Den 6 mars 1990 exploderade pråmen Cibro Savannah vid avgång från en pir i Linden, New Jersey, USA. Pråmen började brinna. Ingen vet hur mycket olja som brann upp och hur mycket som släpptes ut i miljön, men cirka 480000 liter olja saknades efter händelsen.

1990, Galveston, Texas
Den 8 juni 1990 släppte fartyget Megaborg ut 19 miljoner liter olja efter en olycka med efterföljande brand, sydost om Galveston, Texas, USA.

1990, Bay City, Michigan
Den 16 september 1990 lossade tankfartyget Jupiter bensin vid ett raffinaderi i närheten av Bay City, Michigan, USA. En brand startade ombord på fartyget och det exploderade.

1991, Kuwait
Under Kuwaitkriget i början på 1990-talet förstördes oljetankrar och oljedepåer, vilket föranledde oljeutsläpp på ungefär 1000 miljoner liter olja i Persiska viken.

1993, Tampa Bay, Florida
Den 10 augusti 1993 kolliderade tre skepp i Tampa Bay, Florida, USA - Barge Bouchard 155, Freighter Balsa 37 och Barge Ocean 255. Skeppet Barge Bouchard 155 släppte ut uppskattningsvis 1,2 miljoner liter olja i Tampa Bay.

Källa: