Mindre mängd medicin till njurtransplanterade

Personer som blivit njurtransplanterade kanske inte behöver äta lika mycket mediciner i framtiden efter operationen.

Genom ny internationell forskning har man hittat en metod för att på ett komplicerat sätt mäta immunförsvaret. Det handlar om markörer som visar hur aktivit immunförsvaret är. Via olika typer av vitablodkroppar kan genuttrycket mätas på ytproteiner.

Idag måste transplanterade äta mediciner som dämpar immunförsvaret hela livet för att den nya njuren inte ska stötas bort, och de medicinerna har många biverkningar.

Lars Bäckman som är sektionschef för transplantationsenheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala menar att det här kan bli användbart om fem eller tio år, och ge mindre medicinering för transplanterade.