Vulkaner på kalkberg kan snabbt bli explosiva

I vulkaner som ligger på kalkrik berggrund kan ett utbrott snabbt bli explosivt. Det visar experiment som Uppsalaforskare gjort, som visar att stora mängder koldioxid kan frigöras ur det kalkrika berget på kort tid. Gasen sätter fart på utbrottet.

Utlösningen av koldioxid kan gå fortare än man anat: Det kan handla om hundratals ton av gasen inom loppet av timmar eller dagar.

- Gas i magman är det som driver ett utbrott, och ju mer bubblor det finns i magman desto mer explosivt blir troligen utbrottet, summerar Frances Deegan, doktorand i geovetenskap vid Uppsala Universitet.

Det här måste de veta som är ansvariga för säkerheten vid vulkaner som Merapi i Indonesien, tre mil från en miljonstad, anser Frances Deegan.

- De måste vara flexibla nog att hantera konsekvenserna av ett utbrott som plötsligt blivit mera explosivt, med väldigt kort förvarning, säger hon.

Deegan och kolleger i bland annat Italien har gjort experiment där de försökt efterlikna de förhållanden som råder under vulkaner som Merapi i Indonesien till exempel, eller Etna i Italien: Högt tryck, hög temperatur och kalkrikt berg. Det är så de har sett hur snabbt berget kan ge ifrån sig koldioxid till magman.

Koldioxiden hamnar småningom i atmosfären - och kan påverka klimatet också. Vulkaner är annars kända för att kunna kyla klimatet, när aska högt uppe i atmosfären stänger ute solljus.

Men de kan alltså också värma det, genom tillskott av koldioxid. Sådana tros genom den geologiska historien ha bidragit till klimatsvängningar och kanske har det ibland skett så snabbt att det också lett till massutdöenden av arter.

Referens: Magma-Carbonate Interaction Processes and Associated CO2 Release at Merapi Volcano, Indonesia: Insights from Experimental Petrology. F. M. Deegan; V. R. Troll; C. Freda; V. Misiti; J. P. Chadwick; C. L. McLeod; J. P. Davidson. Journal of Petrology 2010 51: 1027-1051