Koppling mellan bekämpningsmedel och adhd oroar

Forskare i USA och Kanada har funnit tecken på en koppling mellan bekämpningsmedel och hyperaktivitet hos barn. Nu behövs mer forskning för att avgöra om bekämpningsmedelsrester orsakar adhd, eller om resultaten beror på att barn med adhd bryter ner bekämpningsmedlen långsammare.

I en studie som omfattade drygt 1100 barn varav drygt hundra med diagnosen adhd, upptäckte man att de som hade högst halter av restprodukter från en typ av organiska bekämpningsmedel, också i större utsträckning hade diagnosen adhd.

Det går inte att veta utifrån den här studien om bekämpningsmedlen orsakar störningen eller om barn med adhd av någon anledning bryter ner ämnena mindre effektivt.

Nu behövs framåtsyftande studier för att ta reda på hur det hänger ihop skriver forskarna i tidskriften Pediatrics.

Referens: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Urinary Metabolites of Organophosphate Pesticides. Bouchard MF, Bellinger DC, Wright RO, Weisskopf MG. Pediatrics, 17 maj 2010.