Hjärnan växer på svärmande gräshoppa

Gräshoppor som uppträder i stora svärmar får förändrade hjärnor. Hjärnan blir 30 procent större vid svärmningen och utökar framförallt sin förmåga till inlärning och att processa information.

Det här har forskare i Cambridge visat. De publicerar sina resultat i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

– Ska man klara sig i det kaos en gräshoppssvärm utgör måste man vara smart helt enkelt kommenterar en av forskarna, Dr Swidbert Ott.