Svensk pris till italiensk statsvetare

Skytteanska priset - ett av världens största samhällsvetenskapliga priser - går i år till Jean Blondel - professor i statsvetenskap vid Europauniversitetet i Florens, Italien.
Priset, som delas ut av Skytteanska stiftelsen i Uppsala, det får Blondel för sin forskning inom området ”jämförande politik” – studier där man jämför och klassificerar olika politiska system i världen.
Prissumman på 400 000 kronor får han ta emot vid en ceremoni i just Uppsala den 2 oktober.