Hemliga humus - ett program om våra bruna bäckar

Humus är naturlig, men vad är det? Är det farligt? Kan man bli av med det? Gillar fisk humus? Många frågor får svar i dagens Vetandets värld.

I skogen utanför Falun stampar vi oss ner från vägbanken till en liten bäck, som slingrar sig fram och tillbaka i det kuperade landskapet. Snön ligger än, svårgången vårvintersnö, och flödet i bäcken kommer att öka efter hand. Vattnet är ljusbrunt och blir allt mörkare när omgivande marker lakas ut på sin humus. Vad är humus? Stefan Löfgren är forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, och expert på detta bruna som orsakar problem för renvattenverken. 

Redaktör för programmet är AnnLouise Martin