Inbyggd klocka styr arters utdöende

Det är en inbyggd klocka i varje art som styr vilka arter som dör ut på jorden. Den kontroversiella teorin presenterar en grupp österrikiska forskare i tidskriften Experimental Zoology. Forskning som utmanar Darwins teori om det naturliga urvalet.

Hade Darwin fel? Är det inte förmågan att anpassa sig till de omgivande miljöförhållandena som avgör vilka arter som överlever och dör ut på jorden?
Nej, enligt forskare vid Institutet för Medicins Biologi i Wien, skulle tiden på jorden framför allt styras av en slags inbyggd klocka i varje art.
Förklaringen skulle ligga i variationer av längden hos varje arts ”telomerer”. De ändbitar som sitter på cellens kromosomer och som skyddar de från att skadas.
Sönderfall i kromosomskyddet förklaringen
Teorin, som ännu så länge inte är bekräftad, bygger på att telomererna, genom celldelningen, skulle bli kortare för varje generation som går - och tillslut försvinna helt.
Något som, när det inträffar, skulle öka risken för kromosomförändringar och svåra sjukdomar - som tillslut tar kål på hela arten.
Hur långa de här kromosombuffertarna är från början skulle alltså, enligt österrikarnas teori, vara en avgörande faktor för hur länge en viss art kan klara sig på jorden.
En faktor som man anser väl skulle kunna konkurrera med Darwins idéer om påverkan från den omgivande miljön.
Än så länge bara teorier
Studier visar att längden på kromosomernas telomerer varierar stort mellan olika arter, men om telomererna skulle krympa med tiden är inte fastslaget.
Att telomererna kan skadas vet man, men vissa arter, bakterier till exempel, har visat på förmågan att reparera de avsnitt som faller sönder.
Hur lång tid vi människor skulle ha kvar enligt den här teorin framgår inte.