Veckomagasin 2004-04-16

Femton gånger ljudhastigheten - så fort kan man skrämma upp jetflygmotorer. Och hur oroad ska ekologen vara över oinbjudna växter och djur?

Skräm planet med Scram-jet

Amerikanska NASA genomförde nyligen en lyckad flygning med scramjet-teknik, något som man hoppas ska kunna driva morgondagens flygplan och rymdfarkoster. Även i Sverige har det forskats på scramjet under många år, men för tillfället ligger testen i malpåse och man ägnar sig numera åt teoretiska test. Det berättar Erik Prisell som är strategisk specialist på försvarets materielverk, FMV.

Veckans webbtips

Den här veckan handlar den om forntida och traditionell teknik. Institutet för forntida teknik har mer än tusen sidor som handlar om urtida teknologi på sin hemsida. Man kan lära sig allt från hur man kokar ägg i vitmossa till hur man gjuter mässing och bygger tipis.

http://www.forntidateknik.z.se/

Plåta är ju lätt - men resten...

Digitalkameran tar mer och mer marknadsandelar från den traditionella ”film”-kameran. Men hur tar man bra bilder med en digitalkamera? Den frågan besvaras i en ny bok med titeln Digitalfoto av Thomas Nykrog. Vetenskapsradions Per Helgesson har läst den och tycker den kan var väl teknisk i vissa bitar, men att den ger en grundlig introduktion till det digital mörkrummet och hur digitalkameran bäst ska hanteras.

Nyheter från veckan

EU-regler och svenska regler krockar när man söker forskaranslag från EU och gör att svenska forskare måste betala för att få hem pengarna. En sydamerikansk snäcka inplanterad i Sydostasien har rubbat ekologiska balansen och är nu ett rejält hot mot risodlingarna.  Och tjejschimpanser är snabbare på att lära sig hur man fångar mat - brorsorna bara leker.

Snäcksnack

En sydamerikansk snäcka orsakar ekologisk katastrof i Sydostasien och ekologidoktorn Torbjörn Ebenhart gav flera exempel på hur inplanterade arter kan ställa till det. Men han understryker att även kor, hästar och många trädarter också är inplanterade utan att ha orsakat katastrofer. Snart är dock tvättbjörnen på väg att flytta in hos oss och ställa till bekymmer. Torbjörn Ebenhart har just författat en tjock lunta till regeringen om inflyttade och oönskade arter och efterlyser en samordning mellan de många instanser som idag ska hantera problemen.