Ny metod minskar riskerna med provrörsbefruktning

Kvinnor som ska genomgå provrörsbefruktning kan nu få hjälp av en lättare och bekvämare metod som innebär att de blivande mammorna helt kan slippa den påfrestande förbehandlingen med hormoner och risken för biverkningar.

Med den nya metoden utsätts inte kroppen för hormonerna, bara de utplockade omogna äggen. Efter lyckade testresultat kommer nu allt fler kvinnor att kunna erbjudas metoden.

Den har flera fördelar, enligt fertilitetsforskaren Outi Hovatta vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

– Den här tekniken har nästan inga biverkningar. Kvinnan slipper ta hormoner eller får bara mycket låga doser och behandlingen är mycket kortare, säger Outi Hovatta.

Vanlig metod påfrestande
Vid en vanlig provrörsbefruktning måste kvinnorna ta hormoner under två veckor, oftast en mycket påfrestande behandling med risk för allvarliga biverkningar, så kallad överstimulering, hos några procent av kvinnorna.

Det kan samlas vätska i buken och äggstockarna som rubbar andningen och blodcirkulationen. Blodpropp är en annan risk med hormonbehandlingen.

Nu kan alltså de blivande mammorna helt slippa utsätta sig för det. I stället för att äggen får mogna i sin naturliga miljö plockas de ut från äggstockarna nio dagar efter menstruationen. Sedan läggs äggen i odlingsskålar och först där sätter man in stimuleringen med hormoner.

Kortare behandlingstid
Tiden för behandlingen minskar från två veckor till bara ett och ett halvt dygn. Därefter används de mogna äggen som vid en vanlig provrörsbefruktning.

I början när tekniken provades ut var ett problem att inte lika många kvinnor blev gravida som med den äldre metoden men efter finslipning så är siffrorna nu i stort sett lika bra.

Hittills har ungefär 200 svenska kvinnor behandlats på det nya sättet som än så länge bara praktiseras på Karolinska universitetssjukhuset och vid nio andra kliniker i världen.

Fler kan behandlas
Nu när metoden har fått sitt genombrott kommer fler att kunna behandlas på det nya sättet, säger Outi Hovatta som i dagarna föreläser om de nya rönen på en konferens i Edinburgh i Skottland.

– Jag tror att vi kommer använda den oftare i framtiden. I början var vi försiktiga eftersom metoden var ny men nu är vi övertygande om att det vi gör är rätt, säger fertilitetsforskaren Outi Hovatta vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.