Mushona blev mamma utan hanne

Tidigare har det ansetts omöjligt att en hona skulle kunna föda en unge utan att det finns någon pappa, men det är precis vad som hänt i ett japanskt labratorium. Ägg från två mushonor kombinerades och utvecklades till en unge. – Det här är en stor vetenskaplig framgång, säger Patrick Tam från Sydney i Autralien som kommenterat studien i den vetenskap tidskriften Nature.

Två halva blir en hel - det är idén med kombinationen av äggcell och sädescell för den sexuella fortplantningen. Men varför går det inte lika bra med två ägg, eller två sädesceller? Där har evolutionen satt ett stopp. Däggdjuren till skillnad mot andra lägre djur har fått ett skydd i form av spärrgener som hindrar embryot att växa till som det ska när ursprungscellerna är av samma kön.

Men nu har japanska forskare forcerat hindret genom att tysta en sån spärrgen. Det som då inträffade var att det ena ägget kom att uppföra sig som en spermie, med de präglingsmekanismer som annars spermierna bidrar med säger Patrick Tam, musembryoforskare fårn Sydney i Australien som kommenterat japanernas resultat i senaste numret av tidskriften Nature.

Därefter föddes musungen Kaguya , som växte upp och blev musmamma själv.Det här är en stor vetenskaplig framgång säger Patrick Tam, men ingenting som som bidrar till att bättre förstå kloning eller stamcellsforskning, eller experiment med mänskliga äggceller, alltså inte för två kvinnor som vill ha ett gemensamt barn.

Detta är grundforskning som visar hur samarbetet sker mellan ägg och spermier, i däggdjuret, hur präglingen kan avgöra hur kvinnor och män reagerar olika på genetiska sjukdomar.