Veckomagasin 2004-04-25

Faderlösa möss.  Njurdonatorer - hur tänker de? Uppfinnaren Sigge Johansson - mindre känd än han borde vara.

Blir pappor överflödiga?

Japanska forskare har fått fram en mus ur två äggceller, alltså helt utan spermier. Mus-embryoforskaren Patrick Tam från Sidney i Australien och Outi Houvata, fertilitetsforskare vid  Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ger sina kommentarer i en diskussiomn om vad detta kan betyda.

Umeåforskare angriper bakteriernas angreppssätt

Ett svenskt företag jagar resistenta sjukdomsbakterier, och hoppas kunna få fram mediciner som bygger på helt nya principer. Innate i Umeå hoppas kunna få fram mediciner som bygger på en helt ny princip. I stället för att döda bakterierna så vill man stoppa deras förmåga att sprida sjukdomar, deras virulens, som forskarna uttrycker det.
Doktoranden Anna Kaupi och professor Hans Wolf Watz medverkar.

Vill du ge bort en njure?

Omkring 120 personer i Sverige donerar varje år en njure till en sjuk anhörig eller vän. Anledningarna till att man väljer att göra ett så stort ingrepp är främst för att man vill hjälpa, men också att man känner en moralisk plikt eller press från omgivningen. Sjuksköterskan
Anette Lennerlings avhandling på Sahlgrenska Akademin i Göteborg handlar om det. I reportaget medverkar också njurdonatorn Inger Hallén.

Sammanfattning av några av veckans nyheter

Arkeologi och genteknik i kombination kan ge nytt ljus på gamla frågor. Genom att kombinera datorbilder av babianskallar med genanalyser till exempel får man bättre veta varifrån primaterna kom från början. 

Om man leder ström genom broar kan man se huruvida armeringsjärnen i betongbroarna är skadade eller inte, ny metod som nu testas.

Ett fall av allvarligt forskningsfusk utreds nu på Karolinska institutet. En professor påstås ha ändrat tabellvärden, kopierat andras arbeten och fört till oegentliga uppgifter i patentansökningar bland annat och det är det som nu ska utredas.

Snart i var mans bil?

Uppfinnaren Sigge Johansson är kanske inte så känd som han borde vara. Han är mannen bakom den så kallade Halldexkopplingen, en speciell teknik för fyrhjulsdrift som finns i mängder av våra vanligaste bilmärken. Nu tillverkas 5000 Haldexkopplingar i veckan på fabriken i Landskorna.

Tio miljoner euro till datorspel

Svenska Annika Wärn, på SICS, Swedish Institute for Computer Sciences, blir forskningsledare när EU nu satsar på nytt stort projekt om mobila datorspel. Tio miljoner euro - det ärr 92 miljoner kronor det,  där en tredjedel går direkt till svenska forskare.

Veckans webbplats

http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/1231_vivienne_westwood/

Vinnade vetande:

Förra veckans svar: 1000-talet. Vinnare: Eva Björklund i Dala Floda. Veckans fråga: En forskare från 1600-talets Italien som fått ge namn åt en liten men viktig del i njurarna. (Något som det finns flera av i varje njure).

Lyssnarfrågan

Martin Hallberg i Stockholm undrar varför sydeuropéer verkar tåla mjölk sämre än oss i Norden. Helen Göranzon på institutionen för hushållsvetenskap i Uppsala svarar.

En ny bok

Några dagar till - En ung kvinnas kamp mot aids i Botswana , Anna Koblanck, Ordfronts förlag får lovord av Lena Nordlund.