Genförändringar kopplas till ADHD

Brittiska forskare kan nu visa de första direkta bevisen för att ADHD har genetiska orsaker. Forskare vid universitetet i Cardiff  har undersökt arvsmassan hos 370 ungdomar med ADHD, och jämfört deras DNA med 1000 ungdomar som inte har ADHD. Resultaten visar att de med ADHD hade betydligt fler skador på sitt DNA, där delar av DNA:t saknas eller har felkopierats.