Riskvärdering för bisfenol A oförändrad

Igår beslutades det att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, står fast vid sin tidigare riskvärdering av det hormonstörande ämnet bisfenol A. Bisfenol A är ett plastämne som finns i bland annat matlådor och nappflaskor. De senaste årens forskning har bland annat visat att ämnet kan kopplas ihop med hjärtsjukdom hos vuxna människor och påverka hjärnan och utvecklingen hos barn och foster.

Det här är EFSA:s tredje utvärdering av bisfenol på fyra år, gjord på uppmaning av EU-kommissionen. Och resultatet blev att dagens gränsvärde för människors intag av ämnet kvarstår.

Endast en av EFSA:s experter ansåg att gränsvärdet borde sänkas i avvaktan på närmare analyser av nya studier där forskare varnar för riskerna med ämnet.

Bert Ovenlund, toxikolog och vetenskaplig rådgivare på kemikalieinspektionen tycker inte EFSAs yttrande är oväntat.

– De största, mest pålitliga studier som gjorts visar att det inte är några större problem med den här kemikalien. Sen finns det ett antal mindre studier som väcker frågetecken men de håller inte samma kvalité. De här osäkerheterna finns där och vi får väl se vad framtida forskning ger, det händer oerhört mycket på forskningsfronten just nu, säger Bert Ovenlund.

Både i Danmark och Kanada har man förbjudit bisfenol i nappflaskor. Sverige överväger nu ett nationellt förbud, om inte EU inför ett gemensamt förbud i unionen.