Behandlingsmetoder saknar vetenskapligt stöd

Flera behandlingsmetoder som används inom sjukvården är så dåligt studerade att man faktiskt inte vet om de över huvud taget fungerar. Därför arbetar nu SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, med en stor databas där dom dåligt studerade metoderna ska föras in.

Behandlingar mot sömnbesvär för vuxna, program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn, eller att använda förband med silver vid behandling av kroniska sår. Det är tre exempel på behandlingsmetoder som i dag används inom sjukvården, men som saknar vetenskapligt stöd.

– Tyvärr är det så att det finns en del metoder som vi inte vet om de har någon effekt eller ej, säger Marianne Heibert Arnlid, som leder SBU:s arbete med att sammanställa databasen.

Det handlar om metoder där det finns för få vetenskapliga studier, eller där de studier som finns håller för dålig kvalitet, berättar Marianne Heibert Arnlid. Man vet alltså helt enkelt inte om metoderna fungerar – och det får konsekvenser. För det första kan det innebära att stora summor pengar slösas bort – resurser som i stället hade kunnat satsas på andra områden inom sjukvården, säger hon. Men det är naturligtvis även problematiskt för den enskilda patienten.

– Vi kanske behandlar patienter med metoder som är obehagliga, men som inte ger någon effekt. Vi utsätter ju patienter för behandlingar som vi inte vet om de fungerar eller ej, säger Marianne Heibert Arnlid. 

Tanken är att man med utgångspunkt från databasen ska kunna täppa igen de kunskapsluckor som finns. Förebilden finns i England, och där är en forskningsfond knuten direkt till projektet. bara för att god forskning om en metod saknas, så betyder inte det att den nödvändigtvis är dålig.

Databasen över kunskapsluckorna ska tas fram tillsammans med verksamma inom vården och socialstyrelsen.

Elsa Helin
vet@sr.se