Blir det rymdforskning eller kvantmekanik som vinner nobelpriset i fysik i år?

Idag vid lunchtid får vi veta vem eller vilka som får årets Nobelpris i fysik. Vår reporter Camilla Widebeck har några idéer om vilka det kan tänkas bli.

Om vi är ensamma i universum eller inte, det vet vi inte. Men vi vet att det finns planeter runt andra stjärnor än vår sol. Och de som hittade de första så kallade exoplaneterna för ungefär 20 år sen kan få Nobelpris i fysik för den upptäckten. Vilka personer det rätteligen skulle vara är inte självklart men det skulle kunna bli polacken Aleksander Wolszczan och schweizaren Michel Mayor.

Nu har man räknat till nästan 500 exoplaneter och förutsättningarna att också hitta liv där ute, om det finns, ökar ständigt.

Det kan annars bli pris till insikten att universum expanderar allt snabbare. Om Vetenskapsakademin tycker att det kan gälla som insikt, alltså att det är ordentligt belagt. Jag tror att de väntar några år på mer belägg.

Blir det inte ett rymdpris kan det bli ett till märkliga effekter av kvantmekanik. Mitt huvudtips i år är att priset går till Alain Aspect och Anton Zeilinger, för försök de har gjort som bekräftar något som Einstein på sin tid kallade Spöklik verkan över avstånd.

När två fotoner som är vad man kallar sammanflätade befinner sig långt ifrån varann kan den ena ändå påverkas av vad den andra blir utsatt för. Omedelbart. Inte ens med ljusets hastighet skulle en signal mellan dem hinna fram. Kvantmekanik i sin prydno. Spöklikt, sa Einstein. Nobelpris, säger jag.