Nobelvinnande material populärt i Sverige

Årets nobelpris i fysik gick till upptäckten av supermaterialet grafen (som faktiskt uttalas grafén). Det är ett ämne som tagit forskarvärlden med storm sedan det upptäcktes för sex år sen. Redan nu forskas det intensivt om grafenets olika användningsområden, även här i Sverige.

– Det har fått ett jättesnabbt genomslag i hela världen. Bara här i Uppsala är vi sju grupper som arbetar med grafen experimentellt eller teoretiskt, säger Helena Grennberg, kemist och grafénforskare vid Uppsala Universitet.

I Uppsala hoppade man på grafenforskningen redan 2007, och har i dag hela kedjan: från tillverkningsforskning, till forskning om olika applikationer.

Ett exempel på det senare är så kallad flexibel elektronik, som bland annat kan göra att vi i framtiden kan få datorskärmar som går att rulla ihop, precis som en rullgardin.

Men även på andra håll i landet händer mycket på grafenområdet, till exempel vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

– Man kan tillverka tunna membran av grafen, och de tunna membranen kan sättas i rörelse och på det viset kan man detektera väldigt små massor, berättar August Yurgens, som är grafenforskare vid Chalmers.

Grafendetektorerna är mycket mer precisa än dagens alternativ, berättar August Yurgens. Andra forskare vid Chalmers samarbetar med forskare vid Linköpings Universitet om hur grafenets mycket bra ledande egenskaper kan utnyttjas i framtidens supersnabba datorer.

Vid Linköpings Universitet samarbetar man i sin tur med forskare i Umeå med ett projekt för att skapa belysningskomponenter som innehåller grafen i stället för dyra metaller, som dessutom är svårare att återvinna.

Om man ska tro Nate Robinson, docent vid Linköpings Universitet, så är också detta den grafénprodukt som först kan dyka upp i våra svenska hem. Så här svarade han på frågan när de första grafénlamporna kan dyka upp på marknaden:

– Det är precis samma fråga som Andre Geim (en av årets nobelpristagare, reds anm) frågade mig när vi pratade sist! Jag säger till dig som jag sade till honom: Jag hoppas att det finns produkter på marknaden till 2013.

– Redan om tre år alltså?

– Ja, jag tror det.