Prisad grundforskning används för fullt

Årets nobelpristagare i kemi blev Richard Heck, Ei-ichi Negishi och Akira Suzuki. Priset får de för metoder de utvecklat som gör att man kan bygga ihop stora kolbaserade molekyler. Metoderna kommer till användning varje dag och är under ständig utveckling.

– Vi gör läkemedelskandidater mot till exempel hiv, tuberkelos och malaria med de här metoderna, säger Mats Larhed, professor vid institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet.

Årets nobelpris i kemi gick till riktig grundforskning. Redan på 60-talet gjorde Richard Heck upptäckter som ledde till metoder för att bygga ihop kolmolekyler på olika sätt med metallen palladium som katalysator. Men på den tiden hade han ingen aning om vad forskningen skulle kunna användas till i framtiden.

– Det är som ett träd, Heck var längst ner och så har grenarna växt ut åt alla håll och nu används resultaten utav det han upptäckte överallt, säger Mats Larhed.

Rickard Hecks metoder som senare utvecklades av Ei-ichi Negishi och Akira Suzuki används idag när man gör nya läkemedel eller när man ska läsa av hur dna-kedjor är uppbyggda, till och med inom elektronikbranschen för att göra olika flytande kristaller som används i displayer och klockor.

Det var först under 90-talet och 2000-talet som användningen och vidareutvecklingen av den här typen av kemi exploderade och idag går utvecklingen snabbt framåt. Molekyler som man inte trodde sig kunna bygga för några år sedan kan man tillverka idag.

– Det finns tusentals kemister som står just nu och gör molekyler enligt deras metoder, man tror att ungefär en femtedel av alla kemiska reaktioner som görs på forskningslabb, i alla fall inom läkemdelsbarnshen är palladiumkatalyserade, säger Mats Larhed.