Vetenskapsrådet stänger ute forskare som fuskat

Forskare som har fuskat inte längre ska få söka bidrag från från Vetenskapsrådet, har myndigheten beslutat. Dessutom ska utbetalning av redan beviljade bidrag avbrytas. Avstängning gäller i två, fem eller tio år beroende på hur grovt fusket bedöms vara.

Enligt Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling har problemet blivit större under de senaste åren, med fler fall där forskning har bedömts som vetenskapligt oredlig och där forskarna ändå har fortsatt att ansöka om forskningsstöd.

- Vi har haft ett antal ansökningar inne i årets omgång som vi inte har haft någon formell rätt att avföra, trots att våra beredningspaneler tycker att det är uppseendeväckande att vi ska behandla ansökningar där det finns utlåtanden om oredlighet, säger Pär Omling.

De hårdare reglerna införs omedelbart, och gäller forskare som har granskats inom ramen för Vetenskapsrådet eller Centrala etikprövningsnämnden, och där oredlighet har konstaterats.