Små mängder alkohol inte skadliga för foster

Gravida som dricker upp till två glas vin i veckan utsätter inte fostret för någon fara, enligt en brittisk studie. Tvärtom visade sig barn vars mödrar druckit alkohol under graviditeten bättre resultat på tester upp till fem års ålder.

Forskarna från University College London har följt 11000 barn upp till fem års ålder, och tittat på om deras utveckling påverkats av mödrarnas drickande under graviditeten. Det visade sig att barn till kvinnor som druckit måttligt hade mindre beteendeproblem och presterade något bättre i kognitiva tester än barn till kvinnor som helt avhållit sig från alkohol.

Referens:
Kelly, Sacker, Gray et al. Light drinking during pregnancy: still no increased risk for socioemotional difficulties or cognitive deficits at 5 years of age? J Epidemiol Community Health jech.2009.103002Published Online First: 5 October 2010 doi:10.1136/jech.2009.103002