Lustgas skadlig för förlossningspersonal

Lustgas som används inom förlossningsvården kan kan vara en hälsofara för personalen där. De utsätts för alldeles för höga halter, visar mätningar som gjorts på flera sjukhus i landet. Arbetsmiljöverket hotar nu att förbjuda användandet av lustgas vid till exempel förlossningar.

Lustgas används som smärtlindring vid de flesta förlossningar i Sverige idag. Så vitt man vet är gasen helt ofarlig både för den födande mamman och för barnet. Men för personer som exponers under lång tid har gasen visat sig kunna ge skadliga effekter.

Det var därför misstankarna föll på just lustgasen när arbetsmiljöverket för några år sedan fick ett larm från Karlstads lasarett.

- Man hade huvudvärk och koncentrationssvårigheter efter att ha jobbat på förlossningen, men inte när man jobbat på andra avdelningar, berättar Birgitta Linder som är inspektör på arbetsmiljöverket.

Mätningar av luften i förlossningsalarna i Karlstad visade att lustgashalten personalen utsattes var tre gånger högre än de tillåtna värdena - oroande siffror med tanke på att långvarig exponering visat sig kunna orsaka skador på både lever och nervsystem, och dessutom öka risken för missfall.

Men överexponeringen går att undvika, menar man på arbetsmiljöverket. Bättre utbildning kring anvädningen av gasen, effektivare ventilation och kortare arbetspass i lustgasmiljöerna är några exempel på effektiva åtgärder, enligt Birgitta Linder.

I Karlstad har man på det här sättet redan fått ner värdena under den tillåtna gränsen igen. På Västerås centralasarett, där man också mätt upp för höga värden, har man fått fram till sista maj på sig att räta till problemen. Gör man inte det hotar arbetsmiljöverket dra in lustgasen som smärtlindring vid förlossningar.