Valjakt för torskens skull

Frågan om valfångst diskuterades av experter igår, och en av de stora tvistefrågorna var om det finns skäl att jaga och döda valar för forskningsändamål, något som till exempel Island nyligen satt igång med. Motivet till valjakten, enligt islänningarna, är torskfisket.

Det handlar inte bara om valjakten enligt de isländska myndigheterna, utan om att skapa en hållbar planering kring en annan viktig inkostkälla för Island - torksfisket. Vissa valararter, vikvalen till exempel äter torsk, och att veta hur mycket de sätter i sig är ett måste för att i sin tur veta hur mycket torsk den isländska fiskeflottan kan ta upp utan att decimera bestånden.

– Det är vår plikt ur etisk synvinkel att forska för att kunna  fiska torsk på ett ansvarsfullt sätt, säger Kristjan Thorarrisson, populationsekolog på isländska fiskebåtredarnas landsförbund.

Men många experter menar att islänningarnas argument är ihålliga, och att deras forskningsjakt bara är en täckmantel för att öppna upp för framtida kommersiell jakt, som i Norge och Japan. Bo Fernholm, svensk representant inom Internationella Valfångstkommissionen hör till de som menar att mycket av mycket av de forskningsdata islänningarna säger sig behöva lika gärna skulle kunna samlas in från levande valar.

– Man kan ta mycket prover på levande valar för att se vad de äter, men man kan naturligtvis alltid formulera forskningsprojekt som kräver tillgång till inre organ, säger Bo Fernholm.

Och det är precis vad islänningarna gjort. Här menar man att jakt idag är det enda sättet att få fram de exakta uppgifter man behöver ha om till exempel vikvalens maginnehåll och matvanor.