Ett skepp kommer lastat - med forskning

1:30 min

Bland isflak i Antarktis där pingviner och sälar huserar ligger den svenska isbrytaren Oden just nu. Med på båten finns forskare från Sverige och USA som är i full gång för att ta reda på hur sälarna mår i området och hur det går till när isen smälter. Men någon tid för att analysera alla prover finns inte ännu.

Katarina Abrahamsson är professor i analytisk och marin kemi vid Göteborgs universitet och en av expeditionsledarna ombord. Proverna rullar in, berättar hon.

– Vi har en helikopter med oss, så för dem som håller på med sälforskning har det varit god jaktlycka kan man säga, de har tagit prover från många sälar.

Just nu befinner sig Oden mellan Amundsenhavet och Rosshavet, mer exakt på syd 72 grader väst hundratjugotre. Allt har hittills gått enligt planerna. ombord finns forskare från Göteborgs universitet och Naturhistoriska riksmuseet, tillsammans med amerikanska forskare.

Förutom att ta reda på hur sälarna mår undersöker man även mindre organismer, mikroskopiska alger som frodas i isen och som gör att isen ser helt brun ut ibland. Algerna är viktiga i polarområdet, bland annat som mat till krill.

Andra forskarlag ombord tittar närmare på hur det går till när isen smälter eller hur hög kvicksilverhalten är i vattnet.

Men än har man inga spännande nyheter att komma med trots att man varit ute sedan början av december, för någon tid över att analysera proverna har inte funnits.

– När man har prover uppöver öronen så hinner man inte titta och utvärdera data, så vi får nog vänta lite med det, säger Katarina Abrahamsson.

Den 14 januari är Oden i hamn igen, och då blir det dags att titta närmare på den information de tagit med sig från Antarktis.