Enkel smärtbedömning utnyttjas dåligt

De flesta patienterna på sjukhus får frågan om de har ont, men betydligt ovanligare är frågan hur ont de har - det är en av slutsatserna i en undersökning vid akademiska sjukshuet i Uppsala som nu publiceras i Journal of Clinical Nursing.

Det finns enkla, kända metoder för att få patienter att själva uppskatta hur ont de har, säger en av forskarna Barbro Wadensten till vetenskapsradion. Det enklaste går ut på att skatta sin smärtupplevelse mellan 0 och 10 - där tio är det värsta man överhuvud taget kan föreställa sig.

Men, det visar sig att den bara använts i knappt 40 procent av fallen i den aktuella undersökningen.

(Referens: Journal of Clinical Nursing; Why is pain still not being assessed adequately? Barbro Wadensten, Camilla Fröjd, Christine L Swenne, Torsten Gordh and Lena Gunningberg)