Forskningsprojekt om renar och vindkraft

1:13 min

Påverkar vindkraften renarnas beteende? Just nu pågår två forskningsprojekt i Norrbotten kring renar och vindkraft, i områdena omkring Malå och Markbygden utanför Piteå för att ta reda på detta. Markerna är attraktiva för framtida vindkraftsutbyggnad.

- De preliminära resultat som jag har från Malås sommarbetesområde är att det bland annat ser ut som att i det här området som är försommarland, kalvningland, så verkar renarna vistas mer där det är kalhyggen och öppna ytor, och att de vistas mindre i områden nära de större vägarna och kraftledningarna, säger Anna Skarin vid Sveriges Lantbruksuniversitet, som är projektansvarig.

Anders Ruuth är ordförande för Östra Kikkejaure sameby som står inför en stor förändring. En fjärdedel av samebyns vinterbetesmarker kommer gå förlorade till vindkraftsutbyggnad i Markbygden. Han tror inte att forskningsresultaten kommer kunna påverka den pågående utbyggnationen av vindkraft, men hoppas på att kunna använda resultaten i framtiden.

- Dels att vi får mer vetskap om hur det här påverkar renarna är ju viktigt både för oss och för andra samebyar, vi har ju förfrågningar från flera vindkraftsbolag om utbyggnad, så att man hoppas att man hinner få ett resultat så att man kan vilka effekter det här kommer ha på renarna, så för framtida utbyggnader så tror jag att det kommer ha stor betydelse, säger Anders Ruuth.